0968.616.939 (8h15 - 17h30)
Tặng 5l dầu cắt gọt cho toàn bộ khách hàng khi mua máy

Tặng 5l dầu cắt gọt cho toàn bộ khách hàng khi mua máy

Tặng 5l dầu cắt gọt với tỷ lệ pha 1/20 (1 lít dầu pha với 20 lít nước)cho toàn bộ khách hàng khi mua máy làm cửa nhôm,máy...