Không chỉ cung cấp máy phục vụ sản xuất cưa.Alutech Machine còn cung cấp các loai phu kiện ngành cửa như bản lề,keo ép góc,ke nhảy ...